5 tips för en lyckad CRM implementation!

Om du överväger att implementera ett CRM-system i din verksamhet, har du kommit till rätt plats! Implementationen av ett nytt CRM-system behöver inte vara svårt, mödosamt och medföra omedvetna kostnader om man följer ett par enkla knep som vi bryter ner här:   

 

1. Tydliga mål och syften 

Den viktigaste aspekten för att lyckas med en framgångsrik CRM implementation är att ha tydliga mål och syfte med lösningen. Vad är det ni försöker uppnå? Handlar det om att förbättra er kundservice, öka försäljningen eller skapa en bättre uppföljning av verksamheten är det avgörande att era mål är tydligt definierade. Detta kommer hjälpa er såväl som leverantören genom hela implementeringsprocessen. 

 

2. Starta smått och utveckla längre fram 

Det kan vara alltför frestande att vilja ha allt på en och samma gång men det är ofta den önskan som leder till förseningar och budgetöverskridelseri implementeringsprojekt. Genom att börja med en mer avgränsad implementation och sedan gradvis identifiera och genomföra förbättringar är en beprövad framgångsstrategi. Vem vet, allt som var ett måste i projektets början kan visa sig vara mindre värdefull när ditt CRM-system väl är i bruk medans det har uppkommit andra aspekter där behovet är mycket stort för att utnyttja lösningen till fullo. 

 

3. Användarutbildning  

Användandet av ett CRM-system förbättrar verksamheten men detta sker endast om användarna faktiskt utnyttjar systemet. Genom att skapa ett engagemang genomgående i organisationen kommer användandet öka. Det är en den mest centrala komponenten för en framgångsrik onboarding-process av ett nytt CRM-system – användandet.  

 

4. Datakvalitet och integrationer 

Ditt CRM-system är bara så bra som den data det innehåller. Säkerställ att din data är i genom att rensa och hålla informationen uppdaterad. Vidare är integrationen med andra affärssystem en viktig pusselbit för att undvika dubbelarbete och ha en enhetlig källa för all kundinformation. 

 

5. Dataskydd och sekretess  

I en tid då dataskydd och integritet har blivit alltmer avgörande inom alla branscher är det kritiskt att er CRM-implementering i full överensstämmelse med alla relevanta dataskyddslagar och bestämmelser som rör den information som finns i systemet. Dessa aspekter måste integreras i alla steg av användandet och även direkt vid implementation. Det kräver att ni har en välutvecklad dataskyddspolicy och utbildar era medarbetare om dataskyddsfrågor för att säkerställa att ni agerar regelrätt.     

Att implementera ett CRM-system kräver att verksamheten investerar tid och resurser för lyckas. Genom att prioritera dessa fem kritiska faktorer, ökar du dina chanser till att nå dina mål och skapa starkare kundrelationer.  

Lycka till!   

Hör av dig till oss om du vill veta mer!