Menu
Digitalisering på riktigt!

Bank & Försäkring

Över 60 % av onboardingprocesser slutförs inte på grund av att det tar för lång tid och kräver för mycket av kunden. Ett resultat av det digitala samhället är att konsumenter är vana vid effektivitet och risken blir allt större att bolag går miste om kunden när processen inte motsvarar deras förväntan.

Hur erbjuder man en kundupplevelse i världsklass samtidigt som man säkerställer regelefterlevnad? Hur minimerar man de administrativa kostnaderna och uppnår tidseffektivitet? Genom att automatisera de kundnära processerna får ni rätt förutsättningar att tillgodose kundens behov samtidigt som verksamheten kan skala upp.

Tack vare Sweet Digital Customer har våra kunder hittills uppnått: 

Lägre kompletteringar vid onboarding

Snabbare leveranser vid digitala interaktioner

Ökade konverteringar vid onboarding av nya kunder

Antal timmar som våra kunder sparar i snitt varje månad

Digital Customer
Bank & Finans

Att vara verksam inom Bank och Finans ställer höga krav på att ständigt vara uppdaterad. Nya regelverk tillkommer och befintliga förändras. Det etableras nya aktörer som erbjuder slutkunden enkla sätt att både spara och låna pengar. Kundcentrerade bolag med fokus på digitalisering och automatisering kommer att uppleva de nya förutsättningarna som en konkurrensfördel.

Sweet Digital Customer erbjuder stöd för bland annat:

 • Snabbare onboarding av kunder 
 • Digitala fullmakter 
 • KYC 
 • Korrekt information om verklig huvudman och PEP 
 • Säkerställd AML

Digital Customer
Pension & Försäkring

Många verksamheter inom pension och försäkring arbetar idag med manuella processer med många moment. Pappershantering i stora volymer kräver mycket administrativt arbete och riskerar att falla mellan stolarna. Genom att digitalisera arbetssättet möjliggör det minskade ledtider, en bättre upplevelse för kunder och nöjdare personal.

Med Sweet Digital Customer kan du hantera processer som:

  • Flytt med digitala formulär, automatiserad med stöd av Sweets ärendehantering  
  • Teckning av Företagsavtal  
  • Personallistor   
  • Fondplaceringar   
  • Hälsodeklarationer   
  • Med många fler områden   

Integrationer

I kombination med våra standardintegrationer kan vi koppla på mot Roaring för att hämta huvudmän och firmatecknare direkt i vårt formulär utan att behöva utveckla. Vid slutet av processen kan ni enkelt koppla ihop med e-signatur via våra partners Signicat & Scrive.

Integrationer

Några av våra nöjda kunder