Kundens berättelse

Skistar Vacation Club

Skistar Vacation Club hade ett behov av att effektivisera sina affärsprocesser för att skapa ökad försäljning och att underlätta i hanteringen av dagliga rutiner. Genom implementeringen av Sweet har de nya arbetssätten och systemen bidragit till goda resultat inom försäljning samt skapat ett effektivare arbete för säljarna.

Kund: Skistar Vacation Club
Lösning: CRM

Vår kärnverksamhet är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Utbudet består av Skandinaviens fem största skidorter; i Sverige Sälen, Åre och Vemdalen samt i Norge Trysil och Hemsedal, och den familjära skidorten St. Johann i österrikiska Tyrolen samt Hammarbybacken mitt i centrala Stockholm.

Utmaning

Skistar Vacation Clubs försäljningsavdelning hade länge skiftat mellan olika system och excelfiler för att skapa överblick och följa upp i verksamheten. Detta medförde en stor risk att missa viktig information och uppföljningen tog lång tid.

Den utmaning som Skistar stod inför var att få en tydlig överblick över sin försäljning samt att kunna hålla koll på sina affärer och avtal.  Utöver detta var även rapportsystemet inrutat och stelt och behövde ändras för att skapa bättre engagemang och kvalitet i arbetet.

Lösning

Fokus i projektet var att ta fram lätthanterliga verktyg för att strukturera hanteringen av affärer samt att underlätta administrationen av avtal och ägare. Sweet CRM implementerades och har successivt ersatt Skistars manuella arbetssätt och system så att alla på Skistar Vacation Club kan arbeta i ett gemensamt system och driva processerna framåt.

”Det som känns bra med Sweet är att vi kan vara med och styra upp verktyget – våra önskningar blir verklighet. Så har det inte varit med tidigare system”

– Hafez Tadayon

Affärsområdeschef, Skistar Vacation Club

Resultat

Skistar Vacation Club´s säljavdelning kom snabbt in i det nya systemet och arbetssättet vilket bidragit till att:

  • Säljarna är mer effektiva än tidigare
  • Försäljningen på ny och befintlig kund har ökat
  • Fler kunder har gått från att hyra ett boende till att äga ett boende.
  • Skistar minskar administrativ tid och kostnader – går från att använda fyra olika system, till att använda Sweet
  • Implementeringen av Sweet har bidragit till effektivare säljare och ökad försäljning.

 

Sweet CRM implementerades även på administrationssidan, vilket gjort det lättare att hantera alla nya andelsägare. Nästa steg för Skistar Vacation Club är att börja automatisera sina processer.

Sammanfattning

  • Skistar hade svårigheter att få en tydlig överblick av försäljning och administration.
  • Sweet CRM implementerades för att effektivisera affärs- och avtalsprocesserna.
  • Skistar har gått från att använda sex olika system till att använda Sweet.
  • Implementeringen av Sweet CRM har bidragit till effektivare säljare och ökad försäljning.

Mått på resultat

Tack vare Sweets CRM-lösning har Skistar Vacation Club uppnått:

%

Ökad produktivitet

%

manuell hand-påläggning

%

Nya kunder

%

Återkommande kunder

Fler kunder

Här hittar du fler kunder som använder Sweets lösningar.

Ahlsell
Ökar effektiviteten hos säljkåren med Sweet CRM för att få mer tid ute hos kund

Mockfjärds Entreprenad
Med kundportalen kommunicerar Mockfjärds bättre med sina kunder

 

Betongindusti
Med en mobil plattform skapar de ökad kontroll och bättre kundrelationer