Click here for English version

Marknadsavdelningen ansvarar bland annat för att ta fram lösningar och verktyg för att kunna effektivisera, digitalisera och automatisera marknadskommunikationen i företaget. Det är av största betydelse att ta fram strategier för hur varje område ska adresseras, vilket vi även kommer att ta upp i Sweets blogg under året. En del i arbetet är att kunna planera marknadsarbetet i ett system där ni kan se och mäta effekter, skapa en struktur och få en överblick över alla planerade och pågående marknadsaktiviteter. Därför listar vi i denna avslutande del av vår CRM-guide fyra viktiga funktioner att efterfråga när ni väljer system för marknadsplanering.

4 effekter av en bra marknadsplanering

  1. Ni får ett konsekvent kundbemötande och stärker era kundrelationer
  2. Det möjliggör för sälj, marknad och service att samarbeta – ni får en bild av kunden
  3. Ni sparar tid, pengar och resurser
  4. Den riktade kommunikation ni kan ha leder till konverteringar

4 viktiga funktioner att efterfråga när ni väljer system för marknadsplanering

marknadsplanering - översikt

1. Har marknadsdelen en planerings- och översiktsfunktion?

Det är i många verksamheter vanligt att marknadsplaner, projekt och aktiviteter planeras och följs upp i exempelvis Excel. Detta skapar en del utmaningar i hur man delar information om planering, budget och mål, hur information uppdateras och hur man kopplar målgrupper och sparar historik om aktiviteter etc. Se till så att CRM-systemet möjliggör för att skapa enkla översikter för marknadsplaner, projekt och aktiviteter – i tid, pengar, ansvarig samt mål/utfall och erbjudanden.  Att kunna bjuda in externa parter att dela denna information, exempelvis en reklambyrå eller ett eventbolag effektiviserar också arbetet.

marknadsplanering-tillgång

2. Har marknadsdelen tillgång till information från övriga delar av verksamheten?

För att ni ska kunna göra riktade marknadsaktiviteter mot befintliga och potentiella kunder underlättar det om ni har koll på vad som sker i bolaget just nu. Vilken kontakt har ni med kunden och vem är det som har denna kontakten? Kanske har en säljare träffat en potentiell kund på ett event i förra vecka där intresse visats för era lösningar? Då är det klart att just denna kund ska bli inbjuden till ert seminarium i nästa vecka. Kanske har personen visat intresse för er på webbsidan och laddat ned ett Whitepaper? För att marknadsavdelningen ska kunna planera för rätt aktiviteter vid rätt tillfälle till rätt personer är det viktigt att det finns en bild av kunden i ert CRM system så att ni kan hålla koll på alla kundinteraktioner.

marknadsplanering-kopplingar

3. Möjliggör marknadsdelen kopplingar/integrationer till era andra program?

Vilka system använder sig er marknadsavdelning av idag? Säkerligen ett flertal för att nå ut till alla olika målgrupper, mäta marknadsföringsinsatser etc. Det är därför av betydelse att det går att koppla CRM-systemet och då just marknadsstödet till övriga system och plattformar för att kunna underlätta för marknadsavdelningen, men även för att se till så att rätt kunder nås vid rätt tillfälle. Kanske använder ni ett e-post verktyg för utskick och nyhetsbrev? Då ska detta självklart gå att koppla ihop med CRM-systemet så att det blir en smidig hantering vid till exempel val av målgrupp.

marknadsplanering-uppföljning

4. Finns det möjlighet att följa upp marknadsaktiviteter i marknadsdelen?

Det ska självklart vara möjligt för hela organisationen att få tillgång till resultaten på de insatser som utförs av marknadsavdelningen. Det är minst lika viktigt att sälj får reda på vad som händer på marknadssidan för att kunna följa upp och nyttja marknadsaktiviteterna fullt ut, likaså ledning och styrelsen. Det är därför viktigt att man i marknadsstödet enkelt kan följa upp KPI.er för varje enskild insats. Hur såg resultatet ut från frukostseminariet ni anordnade, hur många deltagare kom och hur många leads fick ni ut från det? Se till att det är möjligt att följa upp marknadsaktiviteterna så att sälj och marknad tillsammans kan bestämma nästa steg.

Vill du ha mer information om CRM och marknadsplanering?

Sweet! Vi är experter, kontakta oss så hjälper vi dig!

Vi sparar dina uppgifter för att kunna svara på förfrågningar/supportärenden och för att kunna kontakta dig med information som ligger i ditt intresse. När du kontaktar oss ger du ditt samtycke till att Sweet Systems och Releye-koncernen lagrar dina personuppgifter. Vi sparar dina uppgifter till den dagen du inte längre vill ha någon kontakt med oss och du kan när som helst kontakta oss om du vill bli borttagen. Har du några frågor eller funderingar kring hur vi tillämpar GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter? Läs mer i vår Policy (länk i sidfot) eller kontakta oss på info@sweetsystems.se. För allmänna frågor kring GDPR och dina rättigheter som privatperson hänvisar vi dig till Datainspektionen.