Digitala formulär ersätter all form av pappershantering du har för formulär, enkäter och blanketter. Svaret på frågan vad man kan använda digitala formulär till är så generell som – till vad som helst. Du kan använda digitala formulär i vilken bransch som helst, för vilket syfte som helst och i vilken utsträckning som helst. Det är helt enkelt du och din organisation som sätter ramarna för hur ni ska använda digitala formulär. Men för att ge dig lite inspiration och vägledning så tänkte jag ändå passa på att bena ut vad ”vad som helst” skulle kunna vara.

Avtal och offerter

Man vill ju tro att digitaliseringen har kommit längre när det gäller att vinna fler affärer eftersom att alla vill öka sin omsättning. Men många företag har fortfarande sina avtal och offerter i papper och PDF som ska både mailas och postas för att få det signerat. Med digitala formulär kan du istället erbjuda dina kunder digitala avtal och fokusera på en smidigare och kortare försäljningsprocess.

Arbetsorder

Få full koll på alla pågående och utförda uppdrag, digitalt och direkt i mobilen. Glöm allt vad administration innebär, skapa en mer produktiv arbetsdag med hjälp av digitala arbetsorder där du vet vad som ska göras, när det ska vara klart och hur lång tid det får ta.

Inspektioner, protokoll och checklistor

Utför ni inspektioner för att säkerhetsställa, undersöka, bedöma, förebygga, eller kontrollera? Då är digitala avtal det smartaste alternativet för att enkelt samla in data, analysera och använda den på effektivaste sätt.

Följesedlar

Digitala följesedlar är något som efterfrågas allt mer. Istället för pappersföljesedlar kan du följa dessa i mobilen eller datorn vid leveranser, ökar spårbarheten, förenklar administrationen både för dig och kunden och sist men inte minst – betydligt mer miljövänligt.

Ansökningar

Jobbar du på ett företag där man måste ansöka för att bli kund eller kanske en organisation där man ansöker för att bli medlem? Med digitala ansökningar kan du även integrera med exempelvis SPAR eller BankID för att förenkla ansökningen för din kund och hen kan direkt få besked istället för att vänta i veckor på att skicka in sin ansökan på posten och sen vänta på handläggning.

Dags att effektivisera era processer?

Reklamationer, interna eller externa undersökningar, reseräkningar, anställningsavtal, utlägg eller personalförmåner. Ja möjligheterna är oändliga, börja med att se över din organisations processer, både internt eller ut mot kund. Vilka processer med tidskrävande pappersadministration skulle du egentligen kan förenkla med digitala formulär?

Om detta låter intressant så kan du boka en demo av Sweet Forms eller läsa mer om digitala formulär nedan!