På Sweet  tror vi att teambuilding är en viktig nyckel för framgång. Därför försöker vi regelbundet anordna roliga aktiviterter som hjälper oss att skapa en starkare gruppkänsla. Igår samlades hela Sweet-teamet ute i Obesvatorielunden för en så kallad ”Tribe party” – en uppsättning av aktiviteter som hjälper oss att utvecklas som grupp.

Tillsammans gjorde vi olika teambudling aktiviteter i form av roliga lekar. Vi avslutade det hela med tårta och kaffe ute i solen.

Vi tänkte dela med oss av några övningar som är effektiva att använda när det gäller att skapa välfungerande grupper. Övningarna är både enkla och snabba att genomföra, och det krävs i regel inte mycket utrustning. De passar utmärkt för grupper på 8–12 personer, men de kan även genomföras i mindre grupper eller större grupper.

Övning #1  –  Ögonkontakt  

Målet med den här teambuilding övningen är att gruppen ska förbättra icke-verbal kommunikation genom att använda ögonkontakt.

Ögonkontakt är en grundläggande förutsättning för en väl fungerande kommunikation. Det skapar trygghet och förtroende bland dina medarbetare när du använder ögonkontakt. Ögonkontakt kan också stärka deras sammarbetsförmåga, exempelvis genom att uppmärksamma olika situationer utan att behöva utbyta ord.

Gör så här:

Be gruppen att bilda en cirkel och alla ska titta ner i marken. Alla ska tänka på en kollega som han eller hon vill skapa ögonkontakt med. Be gruppen att lyfta blicken och titta på en person från gruppen. Par som tittade på varandra samtidigt, lämna cirkeln. Cirkelns yta minskas stegvis och spelet avslutas när endast ett par är kvar.  

Vad lär ni er?

  • Samarbete
  • Kommunikation
  • Stöd och tillit

Övning #2 –  Lappleken

Detta är en enkel och väldigt motiverande teambuilding övning, som är kul att genomföra. Alla i ruppen ska skriva bra saker om varandra, på varandras ryggar (de vet alltså inte vem som skriver vad).

Om en grupp ska kunna uppnå bra resultat tillsammans, så är det viktigt att de kan visa uppskattning och ge varandra konstruktiva komplimanger. Det är också viktigt att alla i gruppen känner sig uppskattade för vilka de är och vad de gör.

Gör så här:

Fäst ett tomt papper på varandras ryggar. Be gruppmedlemmarna att skriva positiva adjektiv om varje medlem i gruppen. Se till att alla skriver på allas ryggar. I slutet kan varje person se vad andra skrev om henne/honom.

Vad lär ni er?

  • Visa uppskattning
  • Förstå vad andra tycker om dig
  • Stödja och lita på varandra

Övning #3 –  Namnleken

I den här övningen så behöver gruppen reagera snabbt och kunna samarbeta för att anpassa sig till en ny och stressig situation.

Gör så här:

Dela upp gruppen i två mindre grupper, som står i varsin cirkel. Gruppmedlemmarna i lagen ska säga sitt namn så fort som möjligt, och ni börjar med den första personen och slutar med den sista igen. Så när den sista personen har sagt sitt namn så måste den första säga sitt. Det lag vars första medlem kommer ihåg att säga sitt namn vinner tävlingen. Det gäller alltså att hänga med – så att ditt lag får bästa möjliga tid och vinner tävlingen.

Vad lär ni er?

  • Samarbete
  • Hantera stressiga sitationer

Dessa övningar kommer stärka ditt team som grupp. Vi hoppas att ni kommer tycka att dessa aktiviteter är lika roliga att genomföra, som vi gjorde!