Click here for english version

I vår senaste release av Sweet Automation (4.6.7) släpper vi flera nyheter som kommer att underlätta ditt arbete i lösningen.  Dessa inkluderar förbättrad funktionalitet i flöden, åtgärder och urval.

Förbättrad funktionalitet i flöden

I den nya releasen av Sweet Automation kan du lätt applicera en regel på ett helt flöde utan att gå in i varje urval och lägga till eller ta bort ett villkor. Du kan till exempel exkludera personer i en viss ålder eller alltid inkludera kunder inom ett visst segment.

sweet automation flöde
sweet automation portal

Välj mellan flera nya åtgärder

En av de nya åtgärderna i releasen är den förbättrade email och sms åtgärden för BizWizard där du till exempel kan ta bort dubbletter och lägga till kontakter från en fil. En annan användbar åtgärd är den nya exportfunktionen för FTP, Excel och e-post.

Vi har också förbättrat schemaläggningsåtgärden där du kan välja att ställa in att den ska köras direkt och enligt schemaläggning. För att inte tala om den förbättrade Sweet-åtgärden som gör att du kan lätt kan skapa och uppdatera information direkt i Sweet Portal/CRM.

Urval

Du kan nu visa flöden relaterade till ett urval och öppna flöden direkt från urval. Vi har också möjliggjort att starta ett urval utan att spara data, någonting som är mycket användbart när du jobbar med stora volymer av data. En annan ny funktion är att du kan skapa urval baserat på information från en Excel-fil.

Du har också möjlighet att addera fler mottagare och relatera information i olika delar av flödet, inte bara när du laddar ett flöde. Denna nya funktion kan användas exempelvis om du vill automatisera en process kopplat till leadsgenerering från webben, där kontakterna inte finns i din Sweet-databas sedan tidigare.

Andra uppdateringar

I den nya releasen av Sweet Automation medföljer även förbättrad navigering. Detta gör det enklare för dig att byta och skapa flöden och selekteringar. Du kan också använda ”framåt”- och ”bakåt”-knappen för att navigera i webbläsaren.