Kundens berättelse

Ahlsell ökar säljeffektiviteten genom att implementera Sweet CRM & Performance

Ahlsell, Nordens ledande grossist inom installationsprodukter hade ett behov av att förbättra stödet till varje säljare och att öka säljeffektiviteten – säljkåren skulle kunna spendera mer tid ute hos kund och mindre tid på kontoret. Genom implementeringen av Sweet Portal och Sweet Performance har Ahlsell nu ett nytt, smart och mobilt system som har mottagits positivt av organisationens 3 600 säljare. Ett system som gör det enklare att vara säljare på Ahlsell.

Kund: Ahlsell
Lösningar: CRM & Performance

Ahlsells unika kunderbjudande ger professionella användare tillgång till ett omfattande utbud av produkter och relaterade tjänster inom vatten & avlopp, värme & sanitet, ventilation, isolering, el, kyl, bygg, fastighet, industri, verktyg & maskiner samt förnödenheter och personlig skyddsutrustning.

Utmaning

Ahlsells befintliga CRM-system uppfattades som långsamt och svårarbetat, vilket medföljde att det inte användes i tillräckligt stor utsträckning. Verksamheten hade under flera år velat hitta ett stöd för att öka säljeffektiviteten i organisationen. De eftersökte ett system som skulle fungera både i dator, på läsplatta och i telefonen, samtidigt som de hade krav på effektivitet och prestanda. Valet föll på Sweet Systems och lösningen Sweet CRM som hos Ahlsell går under namnet A-sales.

”Sweet Systems hade flera stora referenskunder, exempelvis SEB och Volvo och de visade tydligt på viljan att utveckla sitt system enligt vår kravspecifikation. Eftersom de jobbar med att utveckla CRM-system har vi kunnat få professionell coaching och stöd under hela resans gång”.
Marcus Doverhjelm

Affärssupportchef , Ahlsell

Lösning

En referensgrupp med 20 medarbetare från olika delar av organisationen såväl som från olika länder utsågs för att delta i utformningen av det nya systemet. Referensgruppen deltog under workshops och demotillfällen för att komma med inputs och testa funktionerna i Sweet. Fokus i lösningen låg på:

  • Hög prestanda
  • Mobilitet
  • Relevant information samlad på ett överskådligt sätt
  • Modernt gränssnitt
  • Enkelhet och användarvänlighet

För att få en bättre överblick över aktiviteter och för att kunna sätta och följa upp säljmål implementerades även Sweet Performance för målhantering och uppföljning.

”Det är bra att vi som ska arbeta med systemet har fått vara delaktiga och ge vår input. Med det nya systemet från Sweet Systems är det enklare att dela information om våra kunder på ett koordinerat och professionellt sätt. Jag har arbetat med många CRM-system och A-Sales håller en helt annan nivå”.

– Agathe Børhaug

Regionchef, Ahlsell Norge

Resultat

Framtagningen av det nya systemet påbörjades i mars 2017 och lösningen rullades ut i full skala under september månad. En ovanligt snabb CRM-implementation, anpassad för Ahlsells behov och önskemål. Av Ahlsells 3 600 säljare använder 2 500 det nya systemet och satsningen hyllas redan av såväl initiativtagarna som medarbetarna.
” Målet med den nya satsningen var att öka säljtiden och ge vår säljkår ett ökat stöd i sina kundmöten. Vi ställde krav på prestandaoptimering, mobilitet och modernitet och där har vi dragit en vinst på alla punkter. Hastigheten i det nya systemet från Sweet Systems är det bästa som hänt sen skivat bröd!” 
Marcus Doverhjelm

Affärssupportchef, Ahlsell

Sammanfattning

  • Ahlsells befintliga CRM-system användes inte av säljarna i tillräckligt stor utsträckning och uppfattades som långsamt och svårarbetat.
  • Sweet CRM och Sweet Performance implementerades för att effektivisera och underlätta säljarnas arbete. Lösningen är mobilanpassad och har en hög prestanda och är utformad utifrån Ahlsells behov.
  • Av Ahlsells 3 600 säljare är det 2 500 som jobbar i systemet. Satsningen hyllas redan i organisationen.
  • Nästa steg är att anpassa Sweet för övriga roller i organisationen.

Nästa steg

Det nya CRM-systemet ingår i ett pågående projekt som ska underlätta vardagen för medarbetarna på Ahlsell. Inledningsvis har fokus legat på Ahlsells utesäljare och försäljningschefer. Nästa steg blir att bygga ut systemet och anpassa det för övriga roller inom sälj och marknad. Nyckeltalsfunktionen i Sweet Performance kommer att byggas ut, telefonisystemet integreras och Sweet Automation för marketing kommer att implementeras vidare.

Fler kunder

Här hittar du fler kunder som använder Sweets lösningar.

Volvofinans
Automatiserar kundbearbetning som resulterade i 30% ökad merförsäljning

Ferronordic Machines
Driver kundlojalitet med hjälp av automatisering och Internet of Things.

Landshypotek 
Automatiserar sin kampanjhantering med Sweet Automation.