Vi kan nu med glädje meddela att den senaste releasen av Sweet 4.7.1 är klar där det finns en massa ny funktionalitet som kan förbättra ditt dagliga arbete. Glöm inte heller att anmäla dig till vårt webinar för för att gå igenom dessa nyheter samt en live demo.

Dagar kvar till webinar

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Adminfunktionalitet som du har väntat på

Administrationen av Sweet Portal är nu enklare och bättre än någonsin – nu är det möjligt att göra mer själva och arbeta på ett effektivare sätt. 

Om du använder valutor i din Sweet-lösning, är det nu möjligt att skapa nya och redigera befintliga valutor, uppdatera växelkursen och välja vilken systemvaluta som är standard. 

Skapa nya, ändra, ta bort eller omordna koderna som används i, till exempel, drop-downs och statusar. Bestäm vilket alternativ som ska bli förvalt och aktivera/inaktivera befintliga koder.
Du kan också anpassa alla tillgängliga texter i Portalen så som menyer, rubriker, ledtexter och beskrivningar för att bättre passa din organisations terminologi. Förbättringar har också gjorts inom de interna användarrollerna, där du kan lägga till nya, ändra eller ta bort befintliga roller.

Gruppering i sidomenyn

Få snabbare och utökad tillgång till alla menyalternativ inom en roll tack vare våra nya funktioner:

  • Sales user, för användare inom försäljning
  • Case user, för användare inom ärendehantering

Dokument

Vi har skapat mer funktionalitet kring ett dokument i Sweet Portal. Det är lättare att ändra, hitta och tagga dokument för olika användningsområden.  Det är möjligt att ändra namnet på ett dokument eller tagga det för att hitta det enkelt. Alla dokument återfinns i den nya urvalslistan i sidomenyn Dokument. Du bestämmer om dina dokument ska vara tillgängliga för externa användare (Extern Portal/Min sida) samt om dokumentet ska kopplas till några relaterade objekt. Hitta även särskilda dokument genom att använda vår nya och förbättrade filterfunktionalitet.

Ärendepipeline & arbetslista

Håll dig uppdaterad med all relevant information – den röda punkten indikerar att det finns ett nytt ärende eller en ny notering på ett befintligt, den visas i din pipeline och i arbetslistan.  Se vem som arbetar med ett ärende både inom pipeline och arbetslista, låsikonen är nu också synlig i arbetslistan. Nu finns det även en inställning där du bestämmer om ärendenoteringarna ska mailas direkt till dig eller om du endast ska ha åtkomst till de via mail med en log-in länk till portalen när du ska spara eller skicka meddelanden/noteringar. 

Generella förbättringar

Aktiviteter Märkningar är nu tillgängliga på aktiviteterna: möten, samtal, uppgifter och e-postaktiviteter.  Sweet har adderat aktivitetsdifferentiering i kalendern så du snabbt kan hitta en viss aktivitetstyp genom att leta efter de nya aktivitetsikonerna.   När du håller musen över en mötesaktivitet ser du de tio första relaterade personerna listade i alfabetisk ordning. Filter För dem som har många filter är det nu möjligt att expandera eller minimera filtervisningen för en bättre användarupplevelse. E-postmallar Anpassa dina e-postmeddelanden genom att använda din profilbild dina mallar för att skapa en personlig signatur eller autoreply att skicka från casesdin e-post eller från marknadsaktiviteter.

Vill du komma i kontakt med oss?

Skicka ett e-mail så hjälper vi dig!