Med mindre än två månader kvar är det hög tid att förbereda inför GDPR. I vår senaste release har vi implementerat flera nya funktioner som kommer att underlätta ditt arbete när den nya GDPR-lagen träder i kraft. Vi har också en helt ny pipeline för affärer och flera andra övergripande uppdateringar som du med all säkerhet kommer att uppskatta.

GDPR-uppdateringar

Ny kommunikationsflik

Vi har uppdaterat kommunikationsfliken på kundkortet där du kan se kontaktinformation och editera både personlig information och adresser direkt. I denna flik kan du även se följande GDPR och marknadsförings val:

GDRP status (ex. ”Samtycke ja”, ”Ej frågat om samtycke” etc.)

Kommentarer kopplat till förändringar

Källa till personuppgifter

Marknadsförings samtycke

Status för marknadsförings opt-in

Kanal för opt-in GDPR-förändringslogg (dessa förändringar visas även i historiken på kundkortet)

gdpr-kommunikationsflik
consent-no-release

Om GDPR-samtycke = nej, visas en varningsmärkning bredvid namnet på kundkortet

GDPR-urvalslista

För administratörer finns nu en ny GDPR-funktion som gör det möjligt att se vilka kontakter och privatpersoner som inte har gett sitt samtycke, i en separat urvalslista. Från denna lista kan administratören även:

Editera informationen direkt i listan

Ändra GDPR-status på en eller flera personer på samma gång

Anonymisera valda personer

Radera valda personer från Sweet

GDPR-export till PDF

Eftersom den nya lagen kräver att det ska vara möjligt för en person att få tillgång till sin personliga information har vi har adderat en ny PDF-export. Klicka på knappen och exporten är klar!

PDF-export-release

Ny affärspipeline i portalen

En mycket efterfrågad funktion är den nya affärspipelinen. Pipelinen ger dig möjlighet att:

Visa affärsmöjligheter per status

Visa antal affärer och totala summan för varje status

Filtrera pipelinen

affärspipeline

Affärspipelinen innehåller drag-and-drop funktion som gör det möjligt att enkelt flytta affärer mellan olika statusar. Vi har också designat om affärskorten och adderat ytterligare funktioner. En ny funktion är till exempel att det visas en röd markering om förväntat avslutningsdatum är passerat och en röd prick om det inkommit ny information på affären. Kortet innehåller även följande information:

Namn på affären

Kopplad kund

Affärsvärde

Förväntat avslutsdatum

Datum när affären registrerades

Datum när affären uppdaterats

Äntligen – administration för märkningar i portalen

Era önskningar har besvarats – du kan nu administrera märkningar i portalen. Med den nya administrationen kan du:

Editera märkningar

Skapa nya märkningar

Skapa grupper för märkningar

Välja var märkningar ska publiceras

Övriga uppdateringar i Portalen

Förbättringar i ärendehanteringen

När du skriver noteringar har vi förenklat hur du väljer om ärendet är internt eller externt. Vi har också underlättat genom att du kan:

Editera märkningar

Skapa nya märkningar

Skapa grupper för märkningar

Välja var märkningar ska publiceras

förbättrad ärendehantering

Förbättringar i marknadsmodulen

Du kan nu lägga till eller ta bort märkningar på företag, kontakter och privatpersoner direkt från målgruppslistan för att förenkla urvalen för nya målgrupper.

Förbättringar i selekteringen

Du kan nu lägga till nya privatpersoner från selekteringslistan. Det är också möjligt att editera följande direkt från selekteringslistan:

Företagsgrupper

Kontakter

Privatpersoner

Aktiviteter

Ärenden

Affärer

Projekt

Smartare sökfunktion

Välj hur du vill söka i portalen. Du kan välja om du till söka på ”börjar med” eller ”innehåller”. En smartare sökfunktion helt enkelt.

Förenklad editering

Vi har förenklat editeringsvyn i desktopversionen genom att dela in editeringsblocket till 2 eller 3 kolumner.

smart sökfunktion

Sweet! Ännu fler sköna uppdateringar

Projekt – förbättrad administration av projekt

Extern portal – förbättrad ärendehantering för era inloggade kunder

Radera grupper – förbättrad administration av användargrupper

Bättre ärendekort i pipelinen

Läs fler blogginlägg

Gör det enklare att bli kund genom att automatisera

Gör det enklare att bli kund genom att automatisera

Manuella processer, kontroll av data och en låg grad av digitalisering är exempel på utmaningar hos många företag. Genom att automatisera gör man det inte bara enklare att bli kund, utan sänker dessutom ofta sina administrativa kostnader.

läs mer
Lärdomar från vårt webinar med Nordnet

Lärdomar från vårt webinar med Nordnet

  Nyligen hade vi ett välbesökt webinar med rubriken: Så har Nordnet gjort digitalisering till en del av sitt DNA. Vi gästades av Carl Lönndahl, Head of Change & System Management på Nordnet som berättade om hur de jobbar med automatisering och hur det hjälpt...

läs mer