Click here for english version

Nu har vi släppt vår senaste release av Sweet och den bjuder på många uppdateringar som kommer att underlätta ditt arbete i portalen. Störst fokus har vi lagt på ärendehanteringen, som har fått sig ett rejält ansiktslyft. Detta kan du läsa mer om och se exempel på nedan. Enjoy!

Få full koll på era ärenden

Filtrera ärendelistan

Vi har förbättrat filtreringen av ärenden för att få en ännu bättre överblick över till exempel ärenden som inkommit under en viss period eller innehåller ett visst ämne.

Prioritera ärenden

Vilka ärenden är mest kritiska att agera på? Det kan du nu enkelt se då en symbol för prioritering visas direkt på varje ärendekort i översiktsvyn.

Vilka ärenden har uppdaterats?

Nu kan du snabbt se vilka ärenden som har uppdaterats med ny information. Precis som med notiser för appar i mobilen så visas nu en flagga på uppdaterade ärenden i översiktsvyn. Flaggan är anpassad efter varje användare och försvinner först när du klickat på ärendet för att läsa uppdateringen.

Se snabbt vilka ärenden som har gått över tiden

Hur snabbt agerar du på dina ärenden? Kanske kommer du aldrig att se den här funktionen men för ärenden som släpar efter eller inväntar svar kan du nu enkelt få information om detta. En röd linje visas på ärendet när du inte agerat under en viss tid.

Undvik dubbelarbete

En lås-ikon dyker upp på ärendekortet när ni är flera som arbetar i samma kö. Ärendet låses upp igen när den andra användaren är klar och du kan gå in och se vilka ändringar som gjorts.

Ny information på ärendet
Ärendet har gått över tiden
Ärendet låst an en annan användare

Förbättrad funktionalitet och design i meddelanden

Den nya designen av meddelanden i ett ärende liknar den du känner till från mobilens SMS funktion:

Inkommande meddelanden/mail markeras som grå och placeras till vänster medan utgående meddelanden/mail markeras som blå och placeras till höger. Du kan smidigt se vilka meddelanden som är interna och externa och vilka som innehåller bifogade filer

Nya uppdateringar i urval
Välj personer att skicka meddelanden till även utanför systemet. I samband med att du väljer vilka som ska få meddelandet kan du även välja om det ska vara To, Cc eller Bcc.

Övriga förbättringar i ärendehanteringen

Ny design på ärendehanteringslistan

Enkelt att ändra roller på ett ärende

Servicekalender i portalen kopplat till ett ärende

Övriga uppdateringar i portalen

 

Nya uppdateringar i urval

Nu finns flera nya och användbara funktioner när du gör urval. Du kan bland annat dela dina urvalslistor med andra användare och grupper och editera direkt i dina egna urval.

 

Uppdateringar i marknadsmodulen

Skapa och se ärenden från målgruppslistor

Filtrera marknadsaktiviteter utifrån geografi

Tydliga symboler för målgruppslistor och marknadsaktiviteter

Uppdateringar på startsidan

Förbättrad affärs- och aktivitetsuppföljning direkt på startsidan

Statuslänkar för att underlätta ditt arbete

 

Nyheter i Outlook-kopplingen

I den nya releasen kan du skicka kalenderinbjudningar till Outlook direkt från Sweet. Vid inbjudan kan du:

Välja vilka som ska bjudas in

Se om någon har felaktig mailadress

Bifoga filer

Nyheter i Outlook-kopplingen