Menu
Lösningar / Sälj

Sälj & Extern Portal

Effektivisera ert kundarbete, skapa fler affärer och få nöjdare kunder.

Sälj smartare och nå bättre resultat

Med ett användarvänligt och rollbaserat CRM-system baserat på era behov håller ni smidigt koll på era kundrelationer, kontaktpersoner, aktiviteter och affärsmöjligheter. Med Sweet effektiviserar ni säljarbetet och får full koll på kunden i alla delar av processen. När ni har kontroll på processerna behöver ni inte längre jaga effektivitet utan kan istället fokusera på det som alla verksamheter eftersträvar – lönsamhet och nöjda kunder.

Effektivisera säljarbetet

Automatisera

Responsiv användning på alla enheter

Följ upp

Detta och mer kan du göra med

Sweet CRM

Boka möte

Håll koll på kundrelationerna

Ni får en tydlig överblick av kunden, oavsett om det är en privatkund eller företagskund, och effektiviserar samarbetet både internt och externt genom att fler får tillgång till kundernas olika “touchpoints”. Håll koll på vilket stadie i köpprocessen kunden befinner sig i och vilken relation ni har. Koppla uppgifter, samtal, möten och email, boka in allt i Sweet och det kopplas automatiskt till Outlook. Skapa ett enhetligt sätt att kommunicera tack vare formulärsmallar och mallar för e-post.

Håll koll på era affärer

Affärsarbetet börjar redan vid att ett lead är identifierat. Och det stödet ska Sweet ge er. Självklart kan ni därefter enkelt skapa affärer och relatera till de olika informationsdelarna i systemet. Ange värde, status, sannolikhet och förväntat avslut. I pipelinen kan ni sedan se hur många affärer ni har och följa upp på person- eller företagsnivå. Följ upp på pipelinen per säljare, grupp, region, segment eller status. Perfekt överblick inför era säljmöten.

Ibland leder en stängd affär till att ett projekt ska startas. En produkt eller tjänst ska levereras. Sweet innehåller en projektmodul där projektet planeras och vilka resurser som ska ingå. Om ni behöver arbeta med tidrapportering så hittar ni den funktionen här. Och självklart går det att samarbeta direkt med kunden med hjälp av Sweets kundportal. Läs mer om vår projekthantering här.

Skapa arbetsflöden

Ge era säljare rätt förutsättningar. I Sweet kan ni enkelt sortera, skapa urval och listor samt sätta prioritet och skicka listor vidare till respektive ansvarig säljare. Med bra rutiner och processer finns alla möjligheter att höja nivån i ert säljarbete. I besöksplaneringsfunktionen kan en grupp eller en enskild säljare lätt planera besök på prospekts och kunder samt följa upp aktivitetsnivån i grafer och listor.

Automatisering

Varför göra något manuellt när systemet kan göra det åt dig? Låt systemet skicka en påminnelse baserat på fördefinerade regler. Kanske ska en offert attesteras innan den skickas till kunden. Eller låt systemet hålla reda på om en påminnelse ska skapas om till exempel ett avtal är på väg att löpa ut. Sammantaget – säkerställ att vi jobbar på det sätt som vi har bestämt och prioritera de uppgifter som skapar största värde, internt och för kunden.

Vill du läsa mer om vår lösning för automatisering, klicka här.

Följ upp

Använd digitala formulär för coachningssamtal som dokumenteras och följs upp. Arbeta med dashboards för att följa upp verksamheten. All information som finns i Sweet kan ni följa upp. Läs mer här om Sweet Performance.