Menu
Lösningar / Marknad

Marknad

Marknad och sälj går hand i hand. Med en tydlig och strukturerad marknadsstrategi kan ni lyfta säljavdelningen till nya höjder. Vi ger dig verktyget för detta.

Boka en demo

Skapa produktivitet med smart marknadsplanering

Med rätt förutsättningar kan ni skapa smart och effektiv marknadskommunikation som genererar fler leads, skapar mervärde för era kunder och effektiviserar kommunikationen. Ni får dessutom en högre konverteringsgrad och bättre kontroll och överblick över era marknadsprocesser.

Automatisera med Sweet Automation

Effektivisera
informationsinsamlingen

Träffsäker kommunikation

Analysa och optimera

Detta och mer kan du göra med

Marknad

Marknadsplan

Planera, genomför och följ upp marknadsplaner för verksamheten.

Lägg till ansvariga, dokument, budget, to dos och projekt samt aktiviteter. Se planerna i en visuell tidslinje och dela med övriga i teamet eller externa resurser.

Syftet är att alla ska känna sig uppdaterade och ha en gemensam bild av tid, pengar, organisation och innehåll.

Marknadsprojekt

För att detaljera er marknadsplan så kan ni planera, genomföra och följa upp marknadsprojekt under varje plan. Det kan handla om att generera fler leads, göra gemensamma event med samarbetspartners, öka trafiken till hemsidan eller aktivera kunder. De olika typerna av initiativ/projekt samlar ni under er marknadsplan.

Ni kan enkelt dela information, to dos och digitala formulär med interna och externa parter som är en del av er väg fram emot att lyckas med en effektiv kunddialog.

Marknadsaktivitet

För att deltaljera ert marknadsprojekt skapar ni enkelt marknadsaktiviteter. Det är här själva målgruppsarbetet och typen av aktvitet bestäms. När i tiden, vilken målgrupp, vilken/vilka kanaler och vem/vilka som arbetar tillsammans för att aktiviteten ska bli så lyckad som möjligt.
Här kan också resultatet från olika aktiviteter samlas och visualiseras.

Det kan handla om allt infrån ett event, en TM-aktivitet till en löpande automatiserad process för att kvalificera leads från hemsidan.

Automatisering

Koppla på Sweets smarta automatisering av marknadskommunikationen. Här kan ni schemalägga utskick, interaktioner och målgruppsurval.
Analys av er kommunikation och dialog med kunderna sker i realtid och övrig organisation blir uppdaterad så snart något har skett. Koppla på en integration mot någon av våra Marketing Automation-partners, läs mer här.

Vårt flödesverktyg låter er bestämma reglerna för kampanjer, kommunikation och interaktion med kunderna på ett enkelt, smart och effektivt sätt.

Fler viktiga

Marknadsfunktioner

Målgruppsurval

I Sweet gör ni enkelt ett målgruppsurval. Urvalet tar automatiskt bort de personer som inte gett samtycke och ni kan också förfina urvalet efter marknadssamtycke per kanal.
Urvalen kan taggas och sparas som marknadslistor.

Snabb översikt per kund

I Sweet visas planerade och avslutade marknadsaktiviteter kopplat till varje person och vad responsen har varit. Vi tycker att det är viktigt att hålla koll på alla kontakter och interaktioner under kundlivscykeln.

Bearbeta kundbasen

Det ska vara enkelt att fördela och bearbeta er kundbas. Analys, urval och fördelning av arbetsuppgifter är smidigt att genomföra i marknadsmodulen olika verktyg.
Ett exemple på dett är vår funktion för att skapa ringlistor och fördela detta per team, person eller kundsegment.

Samarbete skapar effektivitet

Vi tror på att samarbete i digitala lösningar skapar effektivitet. Därför kan ni bjuda i externa samarbetspartners i marknadsarbetet för att komma snabbare framåt.
Det kan handla om gemensamma to dos, dela tidplaner och uppdatera underlag och digitala dokument.