Menu
Lösningar / Automatisering

Automatisering

Med Sweet Automation kan ni enkelt och utan programmering automatisera era affärsprocesser. “End to end-processer” för t.ex. kund- och produktlivcyklar hanteras. Allt från onboarding av nya kunder och kreditprocesser till att hämta data från en maskin som i realtid signalerar att den behöver servas. Här finns inga begränsningar!

Boka en demo

Automatisera affärsprocesser och upplev fördelarna

Det är verksamheten som har kunskapen. Var kan vi spara tid? Hur förbättrar vi kundupplevelsen? Vilka manuella moment kan vi ta bort?

Det är affärsenheterna som sitter på den här informationen, inte den interna IT-enheten. Sweet Automation ger verksamheten möjlighet att själva hantera automatiseringen.

Vissa kallar det business process automation (BPA) med low code eller no code. Vi kallar det helt enkelt Sweet Automation

Minska time-to-market

Låt verksamheten innovera med sina egna affärsprocesser

Skapa förutsättningar för en proaktiv hantering av kund och produktärenden

Styr regler och affärsprocesser i ett integrerat flöde

Detta och mer kan du göra med

Sweet

Skapa flöden

Tack vare ”drag & drop” är det enkelt för användaren att designa och beskriva processer visuellt. Det finns inga begränsningar i hur många steg ett flöde innehåller eller hur många flöden som designas. Vilken process som ska automatiseras bestämmer ni.

Skapa affärsregler

Sätt regler för vad som krävs för att komma vidare till ett nästa steg i flödet. Behöver kunder med olika egenskaper delas upp i olika processer? Inväntar vi en komplettering från kunden innan den kan hanteras vidare?

Regelmotorn är central för att kunna följa processen på ett korrekt sätt. Och självklart är det något som görs utan programmering.

Lägg till åtgärder och integrera

Automatisering förutsätter tillgång till data. Det kan vara interna system eller externa datakällor. Men data behöver också ”pushas” till andra system och verktyg. Tack vare möjligheten att lägga till åtgärder i flödet definieras vad som ska ske med den information som hanteras. Kanske ska e-post skickas. Information ska skickas till en mobilapp. En kund ska läggas upp i affärssystemet. Ett ärende ska skapas.

Sweet tillhandahåller löpande nya standardåtgärder. Och behöver skräddarsydda åtgärder byggas så finns alla förutsättningar att göra det själv. Förutom kraftfulla API:er finns instruktioner och best practice för hur det görs på bästa sätt.

Multipla datakällor

Den information som ligger till grund för automatisering lagras ofta i flera olika datakällor, till exempel CRM, e-handel, ERP eller data warehouse. För att definiera processen behövs ofta åtkomst till systemen samtidigt.

Med Sweet Automation kan du kombinera multipla datakällor. Vilket teknik som nyttjas varierar beroende på datakällan. Från rena SQL-anrop, befintlig RPA till rest-apier. När anropen är på plats är de naturligtvis möjliga för framtida automatiseringar.

Analysera, korrigera och optimera

Identifiera flaskhalsar. Följ upp hur många kunder som hanteras i en viss process. Tack vare att det är möjligt att bygga egna dashboards får du möjlighet att följa upp om ni når de mål som är definierade. På så sätt kan du lätt optimera processerna för att uppnå bästa möjliga utfall.