Kunden berättar

Skistar Vacation Club

Skistar Vacation Club hade ett behov av att effektivisera sina affärsprocesser för att skapa ökad försäljning och att underlätta i hanteringen av dagliga rutiner. Genom implementeringen av Sweet har de nya arbetssätten och systemen bidragit till goda resultat inom försäljning samt skapat ett effektivare arbete för säljarna.

Kund: Skistar Vacation Club
Lösning: CRM

Alpine skiing is Skistar’s core activity, with the guest’s ski experience in the centre. The selection consists of Scandinavia’s five largest ski resorts: Sälen, Åre and Vemdalen in Sweden, as well as Trysil and Hemsedal in Norway, and the familiar ski resort St. Johann in Austrian Tyrol as well as Hammarbybacken in the centre of Stockholm.

Utmaning

Skistar Vacation Club´s försäljningsavdelning hade länge skiftat mellan olika system och Excelfiler för att få en överblick och följa upp i verksamheten. Detta medförde en stor risk att bli av med viktig information och tidsuppföljningen tog lång tid.

Den utmaning som Skistar stod inför var att få en tydlig överblick över sin försäljning samt att kunna hålla koll på sina affärer och avtal.  Utöver detta var även rapportsystemet inrutat och stelt och behövde ändras för att skapa bättre engagemang och kvalitet i arbetet.

”Det som känns bra med Sweet är att vi kan vara med och styra upp verktyget – våra önskningar blir verklighet. Så har det inte varit med tidigare system”

– Hafez Tadayon

Affärsområdeschef, Skistar Vacation Club

Lösning

Fokus i projektet var att ta fram lätthanterliga verktyg för att strukturera hanteringen av affärer samt att underlätta administrationen av avtal och ägare. Sweet CRM implementerades och har successivt ersatt Skistars manuella arbetssätt och system så att alla på Skistar Vacation Club kan arbeta i ett gemensamt system och driva processerna framåt.

Resultat

Skistar Vacation Club´s säljavdelning kom snabbt in i det nya systemet och arbetssättet vilket bidragit till att:

  • Säljarna är mer effektiva än tidigare
  • Försäljningen på ny och befintlig kund har ökat
  • Fler kunder har gått från att hyra ett boende till att äga ett boende.
  • Skistar minskar administrativ tid och kostnader – går från att använda fyra olika system, till att använda Sweet
  • Implementeringen av Sweet CRM har bidragit till effektivare säljare och ökad försäljning.

Sweet CRM implementerades även på administrationssidan vilket gjort det lättare att hantera alla nya andelsägare. Nästa steg för Skistar Vacation Club är att börja automatisera sina processer.

Sammanfattning

  • Skistar hade svårigheter att få en tydlig överblick av försäljning och administration.
  • Sweet CRM implementerades för att effektivisera affärs- och avtalsprocesserna.
  • Skistar har gått från att använda sex olika system till att använda Sweet.
  • Implementeringen av Sweet CRM har bidragit till effektivare säljare och ökad försäljning.

Mått på resultat

Tack vare implementeringen av Sweet CRM-lösning har Skistar Vaction Club uppnått följande:

%

Ökad produktivitet

%

manuell handpå-läggning

%

Nya kunder

%

Återkommande kunder

Fler kunder

Här hittar du fler kunder som använder Sweets lösningar.

Ahlsell
Ökar säljeffektiviteten genom att implementera Sweet

Ferronordic Machines
Driver kundlojalitet med hjälp av automatisering och Internet of Things.

Retailbank 
Automatiserar sin kampanjhantering med Sweet Automation.