Du har väl inte missat Sweet Automation, den unika plattformen som hjälper dig att uppnå konkurrensfördelar genom att automatisera dina affärsprocesser? Plattformen bygger på teorierna om Business Automation och används av både marknads- och försäljningsorganisationer, kundservice, eftermarknad och HR.

Användningsområdena för Sweet Automation är många. Sweets kunder använder plattformen för att effektivisera sin telemarketing och för att höja frekvensen av relevanta samtal, kommunicera med fler kunder samtidigt utan att det blir massmarknadsföring samt för att automatisera ärendehanteringen med automatiska mailutskick.

I Sweet Automation hittar du bland annat funktionerna Urval där du kan selektera i din egen data, Regelmotor där du själv bestämmer dina affärsregler, Actions där du bestämmer vad som ska hända med affärsreglerna samt Flöde där du genom drag and drop kan designa egna flöden.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs mer om Sweet Automation här!