CRM & kundportal

För att lyckas med försäljning måste man ha en god struktur som bas. Organisera, effektivisera och vinn fler affärer med Sweet CRM. Bjud in era kunder .

Sälj smartare och nå bättre resultat

Med ett användarvänligt CRM-system baserat på era behov håller ni smidigt koll på era kundrelationer, kontaktpersoner, aktiviteter och affärsmöjligheter. Med Sweet effektiviserar ni säljarbetet och får full koll på kunden i alla delar av processen. När ni har kontroll på processerna behöver ni inte längre jaga effektivitet utan kan istället fokusera på det som alla verksamheter eftersträvar – tillväxt. Vårda era befintliga kundrelationer och skapa nya.

Detta och mycket mer kan du göra i Sweet CRM

Håll koll på kundrelationerna

Administrera och hantera alla relationer i Sweet genom att kategorisera dem. Håll koll på vilket stadie i köpprocessen kunden befinner sig och vilken relation ni har till personer, avtal och affärer.

Som med allt annat i Sweet så kan du smidigt relatera och koppla en person eller ett företag till affärer, ärenden, projekt och andra kontakter eller marknadsprojekt. Få en tydlig bild över kunden och hur allt hänger ihop och underlätta samarbetet internt och externt genom att låta alla få full koll på vilka touchpoints ni har med era kunder.

Samla allt på ett ställe

På kundkortet kan ni enkelt se all information ni har om kunden oavsett om det är en företags-eller privatkund, kontaktuppgifter, GDPR-info, typ och kategori. Ni kan även se aktiviteter, ärenden, dokument, marknadsaktiviteter eller affärer och med ett klick ta er vidare till respektive del för att jobba vidare. Se även vilka aktiviteter som utförts och vilka som är planerade för att på så vis ta nästa steg med kunden.

Planera arbetet

Vårda och hantera era kunder genom att ha koll på er dialog med kunden. Koppla uppgifter, samtal, möten och e-post aktiviteter.  Boka in allt i Sweet och det kopplas automatiskt till outlook kalendern. Spara enkelt in möten och mail från Outlook till Sweet. Använd och skapa designade e-post-mallar direkt i Sweet där fält kan fyllas i automatiskt med rätt uppgifter.  Lägg till personer i marknadsaktiviteter och utskick.  Det har aldrig varit enklare att planera arbetet.

Skapa och håll koll på affärer

I Sweet kan ni enkelt skapa affärer ända ner på kontaktnivå. På affärskortet sätter ni värde, status, sannolikhet och förväntat avslut. I affärspipelinen kan ni sedan se hur många affärer som ligger i pipen och följa upp på personnivå eller företagsnivå. Genom att filtrera pipelinen kan ni se affärer per säljare, grupp, region, kundtyp, summor, datum, status etc. Perfekt överblick inför era säljmöten.

Skapa arbetsflöden

Ge era säljare rätt förutsättningar. I Sweet kan ni enkelt sortera, skapa urval och listor samt sätta prioritet och skicka listor vidare till respektive ansvarig säljare. Med bra rutiner och processer finns alla möjligheter att höja nivån i ert säljarbete. I besöksplaneringsfunktionen kan en grupp eller en enskild säljare lätt planera besök på prospekts och kunder samt följa upp aktivitetsnivån i grafer och listor.

Bjud in kunderna

Var transparenta mot era kunder via att bjuda in dem till Sweets kundportal. Välj vilken information som ska vara synlig för kunden, exempelvis avtal, överenskommelser, villkor, ärenden och aktiviteter. Låt kunden uppdatera sin information och ge samtycke för kommunikation enligt GDPR.

Märkningar

Märk upp era kontakter, företag, dokument mm med olika typer av märkningar. Du skapar själv enkelt märkningar direkt i Sweet för exempelvis olika marknadsaktiviteter, storlekar på företag osv. Du kan därefter välja att sortera på märkningar i urvalslistan för att få fram alla kontakter som exempelvis tillhör en viss kundgrupp. Genom att automatisera märkningen kan du skapa fler fördelar.

Nyhetsflöde

Kommunicera enkelt och snabbt, externt eller internt genom nyheter. Håll medarbetarna och kunder uppdaterade och dela med dig av den senaste informationen. Gilla och kommentera i nyhetsflödet. 

Följ upp

Arbeta med dashboards, listor eller använd digitala formulär för coachningssamtal som dokumenteras och följs upp. 

Upplev fördelarna

Effektivisera arbetsflödet och spara tid
Enkel hantering av kontakter och relationer
Stärk kundrelationerna

Planera, coacha och följ upp

Sugen på att köra igång?