Med rätt förutsättnigar kan ni skapa en smart och effektiv marknadskommunikation som generar fler leads, skapar mervärde för era kunder och effektiviserar kommunikationen. Dessutom får ni en högre konverteringsgrad och bättre kontroll och överblick över era marknadsprocesser.

Vi listar fyra fördelar med smart marknadskommunikation nedan:

1. Riktad kommunikation

Ingen mer massmarknadsföring – anpassa era erbjudanden efter kunden och dess intressen för att öka lojalitet, kundvärde och konvertering.

2. Analys & optimering

Analysera och optimera kampanjer även efter att de har lanserats. Generera rapporterna själva i ett eget system och gör er av med beroendet till reklambyråer.

3. Gemensamt arbetssätt

När samtliga teammedlemmar har tillgång till samma information minskar personberoendet och kollegor kan hoppa in i en annans ställe och arbetet flyter på bättre.

4. Samlad information

Samla all kund- och marknadsinformation i ett gemensamt system. Visa statistik från alla kampanjer och kommuniaktionskanaler med en enkel och strukturerad vy.

Läs mer om våra lösningar för marknad

Sweet Automation är vårt nav för Marketing Automation. Som komplement kan ni nyttja Sweet Portal och Sweet Forms för att automatisera och effektivisera ert marknadsarbete.