Marvin Google

Varje digital händelse – såväl i traditionella system som i sociala medier, i sensorer och i mobila enheter – genererar och sänder ut data som utgör en explosion av information. Begreppet Big Data innebär att vi på olika sätt tar hand om denna information och extraherar värde. För att kunna göra det krävs nya tekniker, enorma lagringsutrymmen och nya sätt och metoder att analysera data på.

Strata Hadoop World 2016 är centrerat kring just dessa tekniska plattformar och frågor om vilka möjligheter (och risker) som Big Data framkallar.

Potential och nytta vi får ut från Big Data

När man får möjlighet att lyssna till representanter från olika organisationer och företag om vilken potential och nytta som Big Data ger medborgare och kunder så är det otroligt inspirerande.

Exempelvis berättade Vita Husets ”Chief Data Scientist” om deras strategi att tillgängliggöra offentlig data, som ska kunna användas för bland annat forskning och innovation och Mar Cabra från International Consortium of Investigative Journalists berättade att teknik för Big Data har varit helt avgörande för att kunna analysera innehållet i Panamadokumenten. Slutligen Tesla, som hela tiden känner av hur en bil körs och optimerar programvaran i bilen därefter. Sättet som bilen används på ger också dataunderlag för produktutveckling och marknadsföring.

Hur konverterar vi analys till actions?

Många lösningar och exempel som presenterades under konferensen hade sin tyngdpunkt på datainsamling och analys.

Organisationer med digitala affärsmodeller, så som Netflix, kopplar naturligtvis ihop sina data med kundupplevelsen och det specifika erbjudandet till kunden. Men ofta saknas exempel på hur insikter från analys leder till konkreta aktiviteter och prioriteringar för en organisation. Hur kan vi hjälpa säljaren att kontakta kunden vid det rätta tillfället och med det optimala rådet? Hur hjälper vi kundservice att skapa bästa upplevelsen vid en kontakt?

Brian Hopkins från Forrester berättade att utmaningen inom Big Data inte längre handlar om att samla in och analysera data, utan om hur vi konverterar analysen till ett agerande och med vad. En annan utmaning är att snabbt kunna implementera nya och justerade analysmodeller.

Det tar vi med oss från Strata Hadoop World 2016

Sweets grundare och ägare, Markus Ewers, som deltog på konferensen sammanfattar sina lärdomar:

  • Tekniken och metoderna för Big data är idag så pass etablerade och ”mogna” att det inte finns några tekniska hinder för att implementera dem i företag och organisationer.
  • Utgå från att analyserna och ”insikterna” ständigt kommer att förändras och förbättras. Ha teknik som möjliggör snabba implementationer och förändringar.
  • Tidigt ha en plan och tekniska stöd för att skapa ”händelser” för organisationen och för kunder baserat på analyserna.
  • Lägg tid och energi på att förklara nyttan av Big Data för medarbetare i organisationen för att öka förståelsen.
Markus Ewers och Oscar Nilsson

Läs fler blogginlägg

Gör det enklare att bli kund genom att automatisera

Gör det enklare att bli kund genom att automatisera

Manuella processer, kontroll av data och en låg grad av digitalisering är exempel på utmaningar hos många företag. Genom att automatisera gör man det inte bara enklare att bli kund, utan sänker dessutom ofta sina administrativa kostnader.

läs mer
Lärdomar från vårt webinar med Nordnet

Lärdomar från vårt webinar med Nordnet

  Nyligen hade vi ett välbesökt webinar med rubriken: Så har Nordnet gjort digitalisering till en del av sitt DNA. Vi gästades av Carl Lönndahl, Head of Change & System Management på Nordnet som berättade om hur de jobbar med automatisering och hur det hjälpt...

läs mer